Конференція відбудеться 18-19 травня 2018 року в м. Суми 

Метою конференції є обговорення актуальних проблем та пошук рішень в період реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів

 Під час конференції робота буде проходити у таких секціях:

Секція 1. Історія та теорія держави та права, філософія права.

Секція 2. Конституційне право, муніципальне право.

Секція 3. Міжнародне публічне право та міжнародне приватне право.

Секція 4. Екологічне право, земельне право, аграрне право.

Секція 5. Цивільне право та процес.

Секція 6. Господарське право та процес.

Секція 7. Сімейне право, житлове право.

Секція 8. Трудове право, право соціального забезпечення.

Секція 9. Адміністративне право та процес, фінансове право, інформаційне право.

Секція 10. Кримінальне право, кримінально-виконавче право.

Секція 11. Кримінальний процес, криміналістика.

Офіційні мови конференції: українська, англійська та російська.

Форми проведення конференції: очна, заочна.

Кінцевий строк подачі матеріалів – 19 квітня 2018 року

Для участі у конференції необхідно до 19 квітня 2018 року надіслати на електронну скриньку конференції (nnip.sumdu@gmail.com):

  1. Тези доповіді, оформлені згідно вимог, вказаних нижче.
  2. Відскановану квитанцію про сплату організаційного внеску (крім студентів, здобувачів, аспірантів та викладачів СумДУ).
  3. Заповнити електронну заявку на участь у конференції за посиланням: https://goo.gl/forms/qok6m49mh0et9o4q1.

Назви файлів мають бути підписані відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та мають містити у другий частині назву документа (наприклад, Семченко_С.Т._Тези, Семченко_С.Т._Квитанція).

Збірник тез конференції буде надісланий учасникам конференції на поштову адресу, вказану у анкеті, протягом місяця після проведення конференції.

Для зарубіжних учасників, докторів наук (з інших ВНЗ), студентів, аспірантів та викладачів СумДУ участь безкоштовна.

Розмір організаційного внеску – 120,00 грн. (вартість додаткового примірника збірника тез конференції – 70,00 грн.).

Реквізити для сплати організаційного внеску:

р/р 31258290105677

МФО 820172

КОД 05408289 ДКСУ в м.Київ

Призначення платежу:*; 25010100; за навчання

При сплаті організаційного внеску необхідно обов’язково вказати Прізвище, Ім’я, По батькові учасника конференції.

Організаційний внесок покриває витрати, пов’язані з друком збірника тез конференції та поштовою пересилкою.

Вимоги до оформлення тез доповідей: обсяг – від 3 до 5 стор. включно, формату А4,  орієнтація книжкова; поля: верхнє та нижнє – 2см, праве – 1,5см, ліве – 3см; шрифт – Times New Roman, розмір 12, міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1,25 см; вирівнювання по ширині; тези не підлягають додатковому редагуванню, тому вони мають бути ретельно перевіреними автором; відповідальність за висвітлений у тезах матеріал несуть автори доповідей.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

________________________________________________________________________________

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАКРІПЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В ЧИННОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Іванов І. І.

Студент ІІ курсу ННІ права

Сумського державного університету

Науковий керівник: Петренко В. М.

к.ю.н., доцент, доцент кафедри АГПФЕБ ННІ права

Сумського державного університету

 

Текст доповіді

ЛІТЕРАТУРА

  1. Семенко А.О. Історичний досвід колективно-договірного регулювання оплати праці / А.О. Семенко // Форум права. – 2013. – №3. – С.134-139.

________________________________________________________________________________________________________________________

Література оформлюється без повторів. У тексті статті посилання на літературу робляться у квадратних дужках із вказанням номеру джерела в списку літератури та сторінки у джерелі (наприклад: [3, с. 154]).

 

Контакти оргкомітету конференції:

Навчально-науковий інститут права Сумського державного університету

Адреса: м. Суми, вул. Петропавлівська, 57, Корпус 2,  тел. (0542) 79-57-07

Електронна пошта: nnip.sumdu@gmail.com

Контактний телефон: +380954827130 – Рєзнік Олег Миколайович

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *