Наукове товариство СумДУ функціонує у відповідності до нормативних документів.

  • Положення про Наукове товариство студентів(слухачів), аспірантів, докторантів та молодих вчених СумДУ.
  • Положення про Діяльність молодіжних наукових творчих об’єднань у СумДУ.
  • Положення про гранти Наукового товариства, студентів(слухачів), аспірантів, докторантів та молодих вчених.
  • Положення про стимулювання студентів та іх керівників за досягнуті результати у конкурсах студентських наукових робіт та предметних олімпіадах всеукраїнського та міжнародного рівнів.

Повна версія положень НТСА: