Метою конкурсного відбору проектів є стимулювання і підтримка наукових досліджень та/або прикладних розробок студентів та аспірантів.

Конкурс оголошується за будь-якими напрямами досліджень і розробок.

Авторами проектів можуть бути лише студенти та аспіранти. До участі в конкурсному відборі допускаються як індивідуальні, так і колективні проекти. Кожен колективний проект повинен мати наукового керівника, яким може бути студент, аспірант або молодий вчений (який є науково-педагогічним (науковим) працівником або докторантом). Один член НТСА може одночасно бути автором, співавтором або науковим керівником не більше одного проекту.

Основні вимоги до авторів індивідуального та колективного проекту та наукового керівника:

– бути членом НТСА;

– навчатися чи працювати за основним місцем роботи в Університеті (студенти та аспіранти повинні навчатися в Університеті на період виконання проекту);

– мати опубліковані наукові статті або охоронні документи на право інтелектуальної власності за напрямом проекту.

У рамках гранту НТСА передбачене фінансування на придбання обладнання, матеріалів, програмного забезпечення тощо, необхідних для виконання гранту НТСА; придбання наукової літератури або доступу до спеціалізованих баз даних; відрядження й організаційні внески для участі у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, конкурсах, симпозіумах, та виставках тощо; матеріальне заохочення виконавців грантових проектів тощо. Кожен поданий на конкурс проект не повинен перевищувати 15 тисяч гривень.

Переможці конкурсного відбору проектів визначаються окремо за трьома категоріями: виключно студенти; виключно аспіранти; студенти і аспіранти.

Критерії оцінки проектів:

  • актуальність проекту
  • наукова новизна очікуваних результатів
  • практична значущість очікуваних результатів
  • рівень наукового доробку виконавців проекту

Проекти повинні бути розраховані щонайбільше на один календарний рік, їх реалізація має розпочатися в січні 2018 року та завершитися звітом про виконання до 31.12.2018 року.

Форму запиту для участі в конкурсному відборі, проект кошторису гранту, а також деталі щодо оцінки й відбору проектів можна знайти у «Положенні про гранти НТСА Сумського державного університету для його членів» в реєстрі нормативної бази за посиланням https://goo.gl/NmiJTp

Заявки на конкурс приймаються до 10 листопада 2017 року (включно). 

Кожна заявка має бути надіслана на електронну адресу info@ntsa.sumdu.edu.ua (із поміткою «Заявка на конкурс грантів»).

Оригінал заявки в паперовому вигляді має бути зареєстрований у вченого секретаря НТСА (кім. БІЦ-402).

Наукове товариство студентів (слухачів), аспірантів, докторантів та молодих вчених:

В.о.голови – С.М. Солодовніков, кім. БІЦ-402, роб.т. 687-882, моб.т. +38(095) 167-44-51

Вчений секретар – Д.І. Сухоставець, кім. БІЦ-402, роб.т. 687-882

Електронна скринька: info@ntsa.sumdu.edu.ua.

 

2 Кометарів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *